Tiếng hát cán bộ công nhân viên Công Ty TNHH LSISVINA

Trần Long Minh - Từ Hạ Long Mơ Về Hà Nội

Đồng ca LSISVINA- Dấu Chân Phía Trước

 Tiếng hát cán bộ công nhân viên Công Ty TNHH LSISVINA.

Công Ty TNHH LSISVINA - Chuyên Cung Cấp các giải pháp Hệ Thống Điện Công Nghiệp:

- Giải pháp hệ thống điện trung thế MV 

- Giải pháp hệ thống điện Hạ Thế LV

- Giải pháp Máy biến áp khô TR

LSISVINA thuộc tập đoàn LS KOREA ( Hàn Quốc)